Fotoalbum

Stare

Gråspurv

Gråspurv

Tjeld

Tjeld

Tjeld

Vipe

Vipe

Gransanger

Sivspurv

Kjøttmeis

Kjøttmeis

Rødstrupe

Rødstrupe

Dompap

Svarttrost på reir

Svarttrost-egg

Kvitryggspett

Svarttrost

Rødstrupe og kjøttmeis

Steinskvett

Pilfink

Gulspurv

Skjære

Grønnsisik

Bokfink

Arabiasanger, tatt i Maagan, Israel

Krykje

Ravn og krykje

Spettmeis

Knoppsvane

Knoppsvane

Kvitryggspett

Kvitryggspett

Kvitryggspett

Storspove

Gravand

Gravand og Storspove

Linerle

Sjøorre

bokfink

rødstilk og tjeld

sandlo

bokfink

bokfink

sidensvans

tjeld, hettemåke og vipe

krykkje