Fotoalbum

Her er nokre bilder
av hoggormar
som er i Etne

Hoggormen
(
Vipera Berus)
er freda i Norge.
 

Den er ikkje så farleg som folk vil ha det til. Det kan sjølvsagt vera kritisk dersom ein får eit hogg, men som regel er den sky og stikker av når folk går i skog og mark. Det er berre når den føler seg trua og trengt opp i eit hjørna at den kan hogga.

Den er eigentleg meir til nytte. Den lever jo av mus og rotter og held bestanden nede. Og den er til føde for rovfuglar og pinnsvin.

Så neste gong du møter ein hoggorm, kan du la den vera i fred eller ta bilder av den..

Vil du lesa meir om hoggormen
kan du gå til Wikipedia.