Fotoalbum

Maagan

Nasaret

Harmageddon-sletta

Utsikt over Dødehavet

På Saligprisningens berg

Maagan

Arabiasanger

Jerusalem

Jesu grav

Klagemuren

Genesaret-sjøen

Telaviv