Fotoalbum

Tatt på helidekk på Gullfaks C (GFC)

GFC

Tatt frå GFC med utsikt mot GFB og forsyningsfartøyet Viking Energy

Floatel Superior fortøyd til Oseberg B

Hornugle på Oseberg A

Oseberg A

Floatel Superior fortøyd til Oseberg B

Tatt frå GFC

GFA tatt frå GFC

Tatt frå GFC

GFC

Tatt frå GFC

GFC

Tatt frå GFC

Bunnen av utstyrsskaftet på GFC

Bunnen av utstyrsskaftet på GFC

Bunnen av utstyrsskaftet på GFC

Kontorene i "Glasshuset2 på GFC

Kontorplassen min på GFC