Tatt frå GFC med utsikt mot GFB og forsyningsfartøyet Viking Energy