Gal.5,22-23:
22Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet,
23saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.

Da jeg «oppdaget» disse versene, fikk jeg en lengsel etter å leve etter det som står her. Jeg begynte å søke Herren for å få en forståelse av dette. Det tok en tid før Den Hellige Ånd åpenbarte dette for meg. Han stilte et spørsmål til meg: «Hva er Åndens frukt?» og en gang jeg leste Joh. 15, fikk jeg se hva det er.

Der snakker Jesus om det sanne vintreet og at vi er grenene. Når vi bærer frukt beskjærer han oss slik at vi skal bære mer frukt. Han snakker om å bli i ham slik at vi kan bære mer frukt. Utover i kapitlet snakker han om å bli i hans kjærlighet og å elske hverandre. Han sier i vers 10 at den som holder hans bud, blir i hans kjærlighet og hans bud er å elske hverandre (vers 12).

Da fikk jeg en «aha»-opplevelse. Det står jo frukt i entall, ikke frukter i flertall. Gal. 5,22 handler ikke om flere frukter, men om bare en frukt – nemlig: Kjærlighet. Da blir det som er oppramset etter dette ordet, hva denne kjærligheten inneholder. Jeg tror at det skal stå et kolon bakom ordet «kjærlighet» slik at de ordene som kommer etter blir kjærlighetens innhold – egenskaper.
Slik: «Men Åndens frukt er kjærlighet: Glede, fred, langmodighet …..»

Da jeg så dette, fikk jeg komme enda lenger inn i Guds hvile. Dette betyr jo at vi eier all Guds kjærlighet og vokser i den mer og mer når vår kjærlighet til Jesus blir større og større. Da vil disse egenskapene bli mer og mer synlige i våre liv.