Bruksanvisning for TC-80N3 med timer

Bruksanvisning for TC-80N3 med timer


Intro:
TC-80N3 Timer Remote Controller kan brukes til å utløse lukkeren opp til 0,8 m (2,5 ft) fra et kompatibelt EOS-kamera, EOS 20D, 30D, 40D, 50D, 60D og 7D: Det er en elektrisk parallell til utløseren på kameraet kroppen, og derfor opererer den uten å overføre vibrasjoner fra fotografens hånd. TC-80N3 kan brukes som en enkel fjernutløser, men også tilby mer sofistikert, programmerbar intervall-funksjoner, som automatisk forsinket start, gjenta intervall, varighet ”hold”-funksjon og gjenta teller. Elektronikken er ganske enkelt en skyv og slipp utløser.

Sjekk din spesifikke informasjon i kameramanualen for kompatibilitet, siden lignende modeller fra ulike markeder kan ha forskjellige funksjoner.

Manual
Deksel:
Finn kontakten for fjernutløser på kamerahuset. Dette er vanligvis nær håndgrepet, men kan avvike for de ulike kameramodeller.

Fjern dekselet på fjernutløseren. Dekselet kan plugges midlertidig inn det runde hullet i bunnen av TC-80N3. Dessverre kan lokket løsne lett.

Tilkobling:
Sjekk først på TC-80N3 er ikke låst. Hvis du ser en rød linje, skyv låsen til den dekker linjen og låsen. Slå av kameraet eller L, og skyv pluggen på TC-80N3 helt inn i kontakten. Hvis kameraet er på, kan lukkeren noen ganger løse ut når TC-80N3 blir plugget i eller fjernes.

Løs ut:
Plasser kameraet og objektivet på et stativ, og sjekk komposisjonen. Hvis autofokus ikke virker, bruk manuell fokus i stedet.

Når du er klar til å ta bildet, slå på kameraet og bruk knappen TC-80N3 akkurat som om du ville bruke utløserknappen på kamerahuset. Trykk knapper halvveis ned for autofokus og helt ned for å løse ut lukkeren.

Låsefunksjon:
For situasjoner der du ønsker å holde knappen inne, slik som serieopptak, eller eksponeringer i BULB modus, trykk ned og hold utløserknappen. Ved bruk av låsefunksjonen skyves plastsperren fremover slik at det blir dannet en lysende oransje linje. For å låse opp, skyv låsen tilbake.

Extension:
Hvis den 80 cm kabelen til TC-80N3 er for kort, kan du bruke en ekstra skjøteledning. ET-1000N3 er en 10 meter (33 fot) lang skjøtekabel mellom en ”hun” N3 socket, som kobles til TC-80N3 plugg, og en ”han” N3 plugg, som kobles inn i kameraet.


Automat-funksjon:

Batteri:
I motsetning til manuell betjening, kreves det batteri for automatisk drift. Batteristatus er indikert med et batteri symbol på Liquid Crystal Display (LCD). Hvis batterisymbolet blinker, eller LCD er tomt, må man installere et nytt CR-2025 myntformet 3 volt batteri.

Batterirommet kan åpnes ved å trykke med spissen av en binders inn i utløsersporet. Sving ut batteribrettet og det åpnes ved hjelp av en fjær. Fjern og kast utladet batteri. Observer polaritet + - markeringer og installer et nytt batteri. Lukk batteribrettet ved å svinge det inn inntil det klikker. Batteriets levetid er angitt til 3 år.

Bakgrunnslys:
For å lese LCD i mørket, trykk på LAMP-knappen for å veksle mellom PÅ og AV. Lampen vil slå seg av automatisk etter 6 sekunder.

Reset:
For å nullstille TC-80N3 til en fabrikk tilstand, åpne batterirommet, skyv og hold LAMP-knappen til LCD-skjermen blir tom. Slipp LAMP-knappen, lukk deretter batteridekselet.

Mode:
For å betjene TC-80N3, leter du opp ønsket program i SETUP-menyen, og setter programmet deretter i RUN-modus. Når et program kjører, vil ikonene på den øverste linjen på LCD blinke. Eventuelle tellere eller timere vil vise en nedtelling. Når programmeringen er ferdig, vil TC-80N3 gå tilbake til SETUP-modus, og ikonene slutter å blinke.

For å skifte mellom SETUP og RUN, trykk på "start-stopp"-knappen.

Merk: Hvis kameraet ditt er satt til BULB eller selvutløser, må du kanskje også nullstille kameraet ved å slå det av og på.

HOLD
For å hindre utilsiktet omprogrammering, aktiver HOLD-modus, som låser programmeringstastene og dialoghjulet på TC-80N3. HOLD-modus kan aktiveres ved å trykke på LAMP-knappen og holde den nede i 3 sekunder. HOLD ikonet på displayet indikerer at HOLD modus er aktiv.

Avslutt HOLD-modus ved å trykke og holde LAMP-knappen i 3 sekunder, eller med en RESET.

Merk: HOLD mode påvirker bare den automatiske driften. Manuell betjening er upåvirket av HOLD.

Innstilling for minne:
TC-80N3 har fire innstillinger for minne som kontrollerer forskjellige aspekter av den automatiske driften.

Trykk på "Mode"-knappen for å veksle mellom hver av de fire innstillingene. Den valgte instillingen er angitt på den øverste linjen av LCD, mens innholdet av registeret vises som en tid (HH: MM: SS) eller et nummer på den nederste linjen i LCD.

  SELF [MODE]-------->    INT. [MODE]-------->    LONG [MODE]-------->    FRAME [MODE]-------->

For å endre innholdet av registeret, trykk på dialoghjulet slik at ett av tallene blinker. Så roter dialoghjulet opp eller ned til du finner ønsket verdi. Klikk dialoghjulet igjen for å endre det neste nummeret. Du kan også trykke MODE for å bytte til neste innstilling, eller trykk START-STOP for å fullføre oppføringen og starte programmet.

[Klikk]-------->    SS [Klikk]-------->    MM [Klikk]-------->    HH [Klikk]-------->  ferdig